Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

AGRAFA NEWS εγράφη η σύμβαση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΝΙΑΝΗ - ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ» προϋπολογισμού 70.000,00 €


 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΒΙΝΙΑΝΗ - ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ» προϋπολογισμού 70.000,00 €
  Τις προηγούμενες ημέρες στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αριστείδη Τασιού
  υπεγράφη η σύμβαση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΝΙΑΝΗ -
  ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ» προϋπολογισμού 70.000,00 €
  Το έργο αφορά στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε τμήμα του Επαρχιακού
  οδικού δικτύου Βίνιανη Κερασοχώρι με την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και
  ρείθρου μήκους 400μ. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης ύψους
  1,20μ. από σκυρόδεμα C 16/20 και ρείθρο πλάτους 0,80μ από σκυρόδεμα C 16/20.
  Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας
  και η κατασκευή του αναμένεται να αρχίσει άμεσα και να ολοκληρωθεί εντός του
  χρονοδιαγράμματος.