Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

AGRAFA NEWS Με Την Κατερίνα Μπατζελή Κατεβαίνει Ο Κ.Νίκος Μαρούλης


Υπιψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με την Κατερίνα Μπατζελή κατεβαίνει ο κ.Νίκος Μαροϋλης υπάλληλος στο Δήμο Αγράφων.σϋμφωνα με την ανακοίνωση που στάλθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα μας:

"Ευρυτάνισσες -Ευρυτάνες
Οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πάντα αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία για την γενικότερη επαναθεμελίωση της πολιτικής ζωής του τόπου.
Οι προσεχείς εκλογές πρέπει να αποτελέσουν το μέσον που θα βάλει τις δικλείδες ασφαλείας, ώστε να υπερισχύει το συμφέρον των πολιτών.
Οφείλουν οι πολίτες να ερευνήσουν, να βρουν και να εκλέξουν τα άτομα εκείνα, που εκτός των άλλων, είναι αποφασισμένα να διαθέσουν τον εαυτό τους προς όφελος της περιοχής και των πολιτών, που έχουν το ήθος, αλλά και την ταπεινοφροσύνη, να καταλάβουν ότι εκλέχτηκαν από τους πολίτες για να τους υπηρετήσουν και όχι να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους επιδιώξεις.
Οι πολίτες οφείλουν να κάνουν αυτή τη φορά σοβαρές πολιτικές αξιολογήσεις, να επιλέξουν ανθρώπους με ήθος, γνώση, εμπειρία, διάθεση. Διαφορετικά καμία ανάπτυξη και πρόοδος δεν πρόκειται να επιτευχθεί.
Πιστεύοντας ότι αυτές οι σκέψεις θα κυριαρχήσουν και στους πολίτες, αποδέχτηκα την πρόταση της κ. Κατερίνας Μπατζελή και κατέρχομαι ως υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος στις προσεχείς εκλογές."
Μαρούλης Νικόλαος