Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

AGRAFA NEWS Αντισταθμιστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες από συμβάσεις υδρογονανθράκων


18/1/2019
Ξεκίνησε πρόγραμμα που αφορά αντισταθμιστικά οφέλη προς το Δημόσιο και τις τοπικές κοινωνίες τα οποία προβλέπονται στις συμβάσεις μίσθωσης παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Αυτό επισημαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε Ανακοίνωσή του, κάνοντας ειδικότερα μνεία στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης που αφορά υποχρεώσεις του Αναδόχου (Repsol και Energean) προς το Δημόσιο στη σύμβαση μίσθωσης για τη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων.
“Η παρούσα ενέργεια αποτελεί το πρώτο βήμα και θα ακολουθήσουν άμεσα κι άλλα, στο πλαίσιο παρόμοιων προγραμμάτων που εφαρμόζονται και αφορούν στην καταβολή αποζημιώσεων και ανταλλαγμάτων από τους Αναδόχους με σκοπό τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος”, υπογραμμίζει το Υπουργείο.

Ο AIRΕΤOS παρουσιάζει εδώ το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης, που φέρει ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 2018 και αναρτήθηκε χθες 17 Ιανουαρίου 2019 στη Διαύγεια.
Σύμφωνα με το σημείο (8) αυτής, εκδόθηκε σε εφαρμογή νόμου του 2014.
Συγκεκριμένα, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.3 του αρ.15 και της παρ.5 του αρ.25 του νόμου 4300/2014Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών EnergeanOil&Gas - Ενεργειακή Αιγαίου Α.Ε. Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων και PetraPetroleumInc για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων”. 
Στα εν λόγω άρθρα, όπως αναγράφει,προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία ρυθμίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεωνεκπαίδευσης του Μισθωτή.

Η δαπάνη, λοιπόν, ορίζεται έως 50.000 ευρώ, προερχόμενα από τη δαπάνη για την εκπαίδευση και τη βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων του έτους 2014 έως και 2018.
Αφορά την εκπαίδευση 20 στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης“προερχόμενα από
- την Περιφέρεια Ηπείρου,
- Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου,
- Υπηρεσίες Υπουργείων Περιφέρειας Ηπείρου,
- Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου,
- Τοπικούς Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών,
- του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
- της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.ΥΑ.Ε)”.

Θεματικό αντικείμενο θα είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια των  δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Ο χρόνος της εκπαίδευσης και η προθεσμία υλοποίησής της ορίζεται σε κατ’ ελάχιστον τρεις ημέρες εκπαίδευσης, έως 6 μήνες από την υπογραφή της Υ.Α., με δυνατότητα παράτασης με άλλη Υ.Α.

Ο Μισθωτής καλύπτει πλήρως τη δαπάνη του εν λόγω σχεδίου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Ε.Δ.Ε.ΥΑ.Ε σχεδιάζει και υλοποιεί το σχέδιο εντός της προβλεπόμενης δαπάνης και του χρόνου υλοποίησης.

Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών ΥΠΕΝ εγκρίνεται το τελικό αναλυτικό σχέδιο εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιμόρφωσης, περιλαμβανομένου του περιεχομένου,της διάρκειας, του προϋπολογισμού και των συμμετεχόντωνhttp://www.airetos.gr