Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

AGRAFA NEWS Εγκριση χρηματοδότησης 350.000,00 ευρώ για τη Γέφυρα Σαμαρίου ΤΚ Επινιανών από το ΥΠΕΣ.Tου Δήμου ΑγράφωνΜε την υπ’ αριθμ. 3078/15-1-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Αγράφων με το ποσό των 350.000,00
ευρώ, σε βάρος πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των
ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών
που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της Χώρας».
Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με
την πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται
στο ΥΠΕΣ.
Με ενέργειες του Δημάρχου Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή, εγκρίθηκε η
χρηματοδότηση για την κατασκευή νέας μεταλλικής γέφυρας στον
Αγραφιώτη ποταμό, ώστε να γίνει οδική σύνδεση του οικισμού Σαμαρίου
Επινιανών με τον επαρχιακό δρόμο.
Με το υπ’ αριθμ. 8865/29-11-2018 του Δήμου Αγράφων ζητήθηκε η έκτακτη
οικονομική ενίσχυση ύψους 400.000,00 ευρώ, εκ των οποίων εγκρίθηκαν
τελικά 350.000,00 ευρώ.
Με την χρηματοδότηση αυτή, θα αποκτήσει μόνιμη οδική σύνδεση ο
οικισμός Σαμαρίου Επινιανών, ο οποίος είναι αποκλεισμένος για το
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Η εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού,
μόνιμων και ετεροδημοτών, γινόταν μέχρι σήμερα με καρέλι (περαταριά).
Είναι αδιανόητο, καθώς βρισκόμαστε στο 2019 να υπάρχουν ακόμα μόνιμοι
κάτοικοι αποκλεισμένοι σε τόσο δύσκολες συνθήκες.
Μετά την ολοκλήρωση των μελετών θα γίνει δημοπράτηση και εκτέλεση του
έργου, από τον ανάδοχο που θα προκύψει.
Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Μπαμπαλής θέλει να ευχαριστήσει θερμά το ΥΠΕΣ
και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαρίτση, για την άμεση και θετική
ανταπόκριση στο αίτημα του Δήμου Αγράφων.