Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

AGRAFA NEWS Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και δράσεις για τη διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση της Πίνδου και Χασίων ως περιοχών εκτατικών παραγωγικών συστημάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠανεπιστημιο Θεσαλίας - Εθνικό Παρκο Τζουμέρκων, Αγράφων και Μετεώρων Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας - Ημερίδα
τεχνική συνάντηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Μουζάκι Καρδίτσας για την 9η Δεκεμβρίου, στο οποίο συμμετέχει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού πάρκου Τζουμέρκων, κοιλ. Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων.
Η συνάντηση αφορά την αξιοποιήση της περιοχής αναφορικά με τα εκτατικά παραγωγικά συστήματα.
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και δράσεις για τη διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση της Πίνδου και
Χασίων ως περιοχών εκτατικών παραγωγικών συστημάτων
Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο : «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και δράσεις για τη
διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση της Πίνδου και Χασίων ως περιοχών Υψηλής Φυσικής
Αξίας» διοργανώνει το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018 στο Μουζάκι, στις 11.30 π.μ.
Στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 HNV-LINK η περιοχή της Θεσσαλικής Πίνδου
και των Χασίων-Αντιχασίων έχει επιλεχθεί ως μια ζώνη πιλοτικών εφαρμογών και
καινοτομιών για την υποστήριξη και ανάδειξη των χαρακτηριστικών των εκτατικών
αγροτικών εκμεταλλεύσεων της. Η πρόθεση δημιουργίας ενός Κέντρου Συντονισμού
Δράσεων Υποστήριξης Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας αυτής της περιοχής λόγω του
πλούτου και των ιδιαιτεροτήτων τους αξιολογήθηκε θετικά από τους ευρωπαίους συνεργάτες
και ως η πλέον καινοτομική δράση. Η πρόθεση αυτή εκφράστηκε από τους τοπικούς Δήμους
της περιοχής, το ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ, τους αναπτυξιακούς φορείς που δρουν στην περιοχή
(ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, ΑΝΚΑ ΑΕ), το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων και περιβαλλοντικών φορέων της
περιοχής.
Για την ενημέρωση σχετικά με την άτυπη έως τώρα λειτουργία αυτού του Κέντρου αλλά και
την πληθώρα καινοτομικών εργαλείων τα οποία δύναται το Κέντρο να θέσει στην διάθεση
των παραγωγών για τη παραγωγή τοπικά ποιοτικών και ταυτοτικών προϊόντων
οργανώνει συνάντηση -διαβούλευση με τους κυριότερους συμμετέχοντες αυτού του Κέντρο:
τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, νέους αγρότες και Ερευνητικούς
φορείς.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 11.30, στο
Μουζάκι, στο ξενοδοχείο Mouzaki Palace.
Ο επιστημονικός Υπεύθυνος Δημήτρης Γούσιος
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2421074463-6948180357
High Nature Value farming: Learning, Innovation and Knowledge: www.hnvlink.eu & info@hnvlink.eu
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020 –
Grant Agreement No. 696391 1