Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

AGRAFA NEWS Αναβαθμίζονται και στεγανοποιούνται εσωτερικά 140 δεξαμενές του Δήμου Αγράφων με χρηματοδότηση 980.000,00 €

Αναβαθμίζονται και στεγανοποιούνται εσωτερικά 140 δεξαμενές του Δήμου Αγράφων με χρηματοδότηση 980.000,00 € Χρηματοδοτήθηκε η μελέτη που υπέβαλε ο Δήμος Αγράφων μετά την απόφαση οριστικής έγκρισης του πίνακα των αξιολογημένων προτάσεων, στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτοκόλλου 101/16-01-2018 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του άξονα προτεραιότητας 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», και με τίτλο «Εργα εξοικονόμησης και αναβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου νερού». - Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 978.905,60€, με τίτλο της μελέτης, που υποβλήθηκε από τον Δήμο τον Ιανουάριο του 2018, «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση της ύδρευσης του Δήμου Αγράφων». - Το έργο αφορά συνολικά 140 Δεξαμενές ύδρευσης σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες και σε όλους τους οικισμούς και συνοικισμούς του Δήμου Αγράφων. - Προβλέπει σε 123 υφιστάμενες δεξαμενές, επισκευή και στεγανοποίηση εσωτερικά με μεμβράνη πιστοποιημένη με ISO 9001 σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές ποιότητας και υγιεινής των πόσιμων νερών – καθώς και αντικατάσταση σε όλες τις σωληνώσεις ( βάνες ) των δεξαμενών. Προβλέπει επίσης την κατασκευή 17 νέων μεταλλικών δεξαμενών και κατάργηση των αντίστοιχων παλαιών. - Αναμένεται η δημοπράτηση του έργου από τον Δήμο Αγράφων, η συμβασιοποίηση με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον Διαγωνισμό και η εκτέλεση των εργασιών από αυτόν. - Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας σημασίας για τον τόπο μας, διότι αφενός αφορά όλους τους οικισμούς του Δήμου Αγράφων αφού πραγματοποιείται κορυφαία αναβάθμιση όλων των δεξαμενών των κοινοτήτων μας οι οποίες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, αλλά και αφετέρου:  Σε συνδυασμό με τις ετήσιες βιοχημικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε όλα τα υδραγωγεία μας,  Σε συνδυασμό επίσης με την χαρτογράφηση – ογκομέτρηση – μέτρηση αγωγιμότητας και τις άδειες χρήσης νερών που υποβάλαμε για έγκριση στη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας, μετά από Μελέτη που πραγματοποιήσαμε και αφορούν όλους τους οικισμούς του Δήμου μας,  Και κυρίως με τις μελέτες αντικατάστασης όλων των παλαιών δικτύων ύδρευσης σε 18 Κοινότητες του Δήμου Αγράφων που ξεκινούν να συντάσσονται ώστε να υποβληθούν για χρηματοδότηση, Καταδεικνύεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και στοχευμένες δράσεις που με την ολοκλήρωσή τους θα μας οδηγήσουν σε ένα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα. - Όταν ολοκληρώσουμε αυτήν την προσπάθεια με βάση αυτά που δρομολογήσαμε και ξεκινούν να πραγματοποιούνται, τότε θα έχουμε μαζί με τα καθαρότερα νερά της Ευρώπης σύμφωνα με την UNESKO, και τις καθαρότερες δεξαμενές στην Ελλάδα με τα καινούρια δίκτυα διανομής πόσιμου νερού σε όλο το Δήμο Αγράφων.