Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

AGRAFA NEWS ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ομιλία αρμόδιου Υπουργού

https://olympia.gr/2018/11/08/army-2/