Τρίτη 3 Απριλίου 2018

AGRAFA NEWS Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής δικαιούχων για τη Βιολογική Γεωργία έτους 2016 στην Ευρυτανία

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Λαμία, 28 Μαρτίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής δικαιούχων για τη Βιολογική Γεωργία
έτους 2016 στην Ευρυτανία
η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι
την Πέμπτη 28-03-2018 αναρτήθηκε στον χώρο ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας (Κτιριακό Συγκρότημα ΟΑΕΔ, Προφήτης
Ηλίας Καρπενήσι) Κατάσταση Πληρωμής των δικαιούχων της Δράσης 1.1 Βιολογική
Γεωργία για το έτος εφαρμογής 2016, καθώς επίσης και Κατάσταση των απορριπτόμενων
της Δράσης. Επισημαίνεται ότι η υποβολή ενστάσεων πραγματοποιείται εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, ηλ. μέχρι και την
5/4/2018). Για οποιαδήποτε πληροφορία οι δικαιούχοι και ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Κτιριακό Συγκρότημα
ΟΑΕΔ, Προφήτης Ηλίας Καρπενήσι, τηλ. 22370 80257).