Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

AGRAFA NEWS Β. Αποστόλου: Προτεραιότητα η στήριξη της προώθησης ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές


Β. Αποστόλου: Προτεραιότητα η στήριξη της προώθησης
ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές
Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αύξηση
της χρηματοδότησης της προώθησης των γεωργικών προϊόντων της Ε.Ε. για το έτος 2018, ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, προέβη στην
ακόλουθη δήλωση:
«Βασική μας προτεραιότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η
ενημέρωση και στήριξη των δικαιούχων φορέων του αγροδιατροφικού τομέα για την
ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων με
μεγάλα συνεργατικά σχήματα, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη αντιπροσωπευτικότητα και
να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων στις
διεθνείς αγορές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προτάσεις Προγραμμάτων
Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων, το 2018 θα διατεθεί στα κράτη μέλη από τον ευρωπαϊκό
προϋπολογισμό το ποσό των 169 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια, γεγονός που καταδεικνύει τη στήριξη που παρέχεται στους παραγωγούς
γεωργικών προϊόντων της Ε.Ε. Για τη χώρα μας δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσει τα
Προγράμματα αυτά τόσο στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. όσο και σε τρίτες χώρες, ως
σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενδυνάμωση του εξαγωγικού εμπορίου στις ήδη
παραδοσιακές αγορές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τη δημιουργία προϋποθέσεων
επέκτασης σε νέες διεθνείς αγορές.
Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι οι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις,
συμπράξεις και ενώσεις με αντιπροσωπευτικότητα στον τομέα τους, οι οργανώσεις παραγωγών
και οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα.
Εμείς θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τους δικαιούχους των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς ο
αγροδιατροφικός τομέας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες που κάνουμε για την
ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου της Ελλάδας και την καθιέρωση ενός σύγχρονου
παραγωγικού μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης, με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των
αγορών».
Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2018
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου
Η Επιτροπή θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 169 εκατ. EUR για την προώθηση
των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο, 27 εκατ. EUR περισσότερα από το
2017.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε σήμερα τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για προγράμματα
προώθησης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο και στην ΕΕ. Συνολικά διατίθενται
169 εκατ. EUR για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων, έναντι 142 εκατ. EUR το 2017. Τα
προγράμματα μπορεί να καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, από γενικές εκστρατείες για την υγιεινή
διατροφή έως συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.
Ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν, αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, δήλωσε τα εξής: «Η ΕΕ
κατέχει ηγετική θέση στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων διατροφής και είναι ο καλύτερος παραγωγός
τροφίμων υψηλής ποιότητας στον κόσμο. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά το ενδιαφέρον
καταναλωτών και επιχειρήσεων από ολόκληρο τον κόσμο για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής της ΕΕ
στο πλαίσιο διαφόρων επιχειρηματικών αποστολών μου στο εξωτερικό. Θα ήθελα να εκφράσω την
ικανοποίησή μου για τα εν λόγω νέα προγράμματα προώθησης που έχουν προσελκύσει νέους
υποψηφίους στο παρελθόν και έχουν ενισχύσει την προβολή μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Πέρυσι, η
αξία των προσφορών για προγράμματα προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής ήταν σχεδόν
δεκαπλάσια από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Γι' αυτό, αν είστε επιλέξιμη οργάνωση, υποβάλετε
αίτηση τώρα.»
Τα δύο τρίτα των διαθέσιμων κονδυλίων προορίζονται για την προώθηση γεωργικών προϊόντων
διατροφής της ΕΕ σε τρίτες χώρες, ιδίως στις χώρες με μεγάλες προοπτικές αύξησης των εξαγωγών
γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Κίνα, το Μεξικό και η Κολομβία.
Για προγράμματα εντός της ΕΕ, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με
τα διάφορα συστήματα και σήματα ποιότητας της ΕΕ, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις ή τα βιολογικά
προϊόντα. Η τομεακή χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί σε προγράμματα που προωθούν τη βιώσιμη
αναπαραγωγή, μεταξύ άλλων για τα αιγοπρόβατα. Προβλέπεται επίσης να διατεθεί χρηματοδότηση σε
εκστρατείες που αποσκοπούν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και στην κατανάλωση
οπωροκηπευτικών. Ο πλήρης κατάλογος των προτεραιοτήτων της Επιτροπής και της διαθέσιμης
χρηματοδότησης βρίσκεται εδώ.
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;
Ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων, όπως εμπορικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και φορείς του
τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής που είναι υπεύθυνοι για δραστηριότητες προώθησης, είναι
επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε σήμερα.
Τα λεγόμενα «απλά» προγράμματα μπορούν να υποβληθούν από μία ή περισσότερες οργανώσεις από
την ίδια χώρα της ΕΕ· τα «πολυπρογράμματα» μπορούν να υποβληθούν από τουλάχιστον δύο εθνικές
οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, ή από μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις. Οι
εκστρατείες που ακολουθούν εκτείνονται συνήθως σε διάστημα τριών ετών.
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 12 Απριλίου 2018 μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης.
Η Επιτροπή θα τις αξιολογήσει και θα ανακοινώσει τους δικαιούχους το φθινόπωρο.
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός της ΕΕ για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα
(CHAFEA) παρέχει διάφορα εργαλεία προκειμένου να βοηθήσει τους αιτούντες να υποβάλουν επιτυχώς
τις προτάσεις τους. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν κατά τη διάρκεια σειράς «ενημερωτικών
ημερίδων» που θα διεξαχθούν σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρώτη ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί
στις Βρυξέλλες στις 31 Ιανουαρίου και θα είναι ανοικτή σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, σε
διαφημιστικά γραφεία, καθώς και στις εθνικές αρχές.
Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερα για την πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2018 για την πολιτική προώθησης