Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

AGRAFA NEWS Πρόταση Χρηματοδότησής του υπέβαλε ο Δήμος Αγράφων για τηS Διαμόρφωση του Νέου Διοικητηρίου του Υπέβαλε την Πρόταση Χρηματοδότησής του ο Δήμος Αγράφων την 16 η Ιανουαρίου 2018,


Πρόταση Χρηματοδότησής του υπέβαλε ο Δήμος Αγράφων για τη
Διαμόρφωση του Νέου Διοικητηρίου του
Υπέβαλε την Πρόταση Χρηματοδότησής του ο Δήμος Αγράφων την 16
η
Ιανουαρίου 2018,
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», κατόπιν σχετικής Προσκλήσεως, για την
Πράξη με τίτλο «Διαμόρφωση του Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων» συνολικής
δημόσιας δαπάνης ύψους 800.000€, ώστε να υπάρχει η χρηματοδότηση και να μην
επιβαρυνθεί το ταμείο του Δήμου.
Η μελέτη που ο Δήμος Αγράφων υπέβαλε ως είθισται με την Αίτηση Χρηματοδότησης,
αφορά στην αποκατάσταση – διαμόρφωση συμπλέγματος τριών κτιρίων και επανάχρησή
τους ώστε να εξυπηρετούν τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Δήμου Αγράφων.
Πρόκειται για τα δύο ήδη χρησιμοποιούμενα κτίρια από το Δήμο Αγράφων, το σημερινό
Δημαρχείο και το παλιό Δημοτικό Σχολείο που χρησιμοποιείται ως Αίθουσα ΔΣ, καθώς και
για το τρίτο κτίριο που βρίσκεται έναντι του Δημαρχείου, το Ειρηνοδικείο. Το συγκεκριμένο
κτίριο, όντας κλειστό με ΦΕΚ από το 2012, όπως είναι ήδη γνωστό διεκδικήθηκε από την
τωρινή δημοτική αρχή και τελικά επετεύχθη να παραχωρηθεί στο Δήμο Αγράφων και να
συμπεριληφθεί στο εν λόγω έργο.
Με την υλοποίηση του έργου θα δοθεί ένα τέλος στην ταλαιπωρία των δημοτών μας
εξαιτίας της διασποράς των Υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων και της μη λειτουργικότητάς
τους λόγω των μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων μεταξύ τους και του μεγάλου χρόνου
μετάβασης από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Με τη συγκέντρωση των Υπηρεσιών του Δήμου
μας (Οικονομική – Τεχνική – Διοικητική) στην έδρα του Δήμου, πρωτίστως θα
βελτιστοποιηθεί η εξυπηρέτηση των δημοτών μας καθώς επίσης θα δημιουργηθούν
καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό μας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι θα
συνεχίσουν να λειτουργούν τα δημοτικά καταστήματα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες με
την λειτουργία των ΚΕΠ. Επιπλέον, στη Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας θα λειτουργήσουν και
οι Υπηρεσίες: α) Κέντρο Κοινότητας, β)Κοινωνικό Παντοπωλείο, και γ) Δομή «Βοήθεια στο
Σπίτι».