Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018

AGRAFA NEWS Μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2018 παρατείνεται η πληρωμή του μισθώματος των βοσκήσιμων γαιών

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Λαμία, 29
η
Δεκεμβρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2018 παρατείνεται η πληρωμή του μισθώματος
των βοσκήσιμων γαιών
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους ότι το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα
που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την διαδικασία είσπραξης μισθωμάτων
βοσκήσιμων γαιών, εξέδωσε τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-
2016, (Β΄ 2848) Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και
λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής
δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την
έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης” απόφασής του.
Με την τροποποίηση της παραπάνω απόφασης παρατείνεται η πληρωμή των
μισθωμάτων μέχρι 16 Φεβρουαρίου του 2018 και καθιστά συναρμόδιες στην
διαδικασία για την έγκαιρη είσπραξη των μισθωμάτων και τις Περιφέρειες και
ιδιαίτερα διασφαλίζει τους κτηνοτρόφους από καθυστερήσεις πληρωμών που
δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα, με στόχο να αποτραπεί η ταλαιπωρία
των κτηνοτρόφων σε όλη την επικράτεια.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Α.Ο.Κ
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος