Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017

AGRAFA NEWS Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω ΝΕ Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος .
Τηλ.: 6978520351 - 6934865812, Fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, e-mail: info@eakp.gr
Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Στις 20 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ).
Ένα ακόμα Διοικητικό Συμβούλιο όπου το προεδρείο της Ομοσπονδίας ( Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. -
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ), αρνήθηκε να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία η
πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για οργάνωση κινητοποιήσεων και πραγματοποίηση άμεσα
πανελλαδικής διαμαρτυρίας πυροσβεστών στη Βουλή και το Υπουργείο, με το πλαίσιο των
9 βασικών αιτημάτων ( αύξηση χρηματοδότησης του Π.Σ. - εφαρμογή απαιτούμενων μέτρων
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μας - ένταξη του επαγγέλματος στα Β.Α.Ε. -
κατάργηση των επιφυλακών που γίνονται για πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες - νέο Κανονισμό
Μεταθέσεων που δεν θα ξεσπιτώνει πυροσβέστες - πληρωμή οφειλόμενων ρεπό, εκτός έδρας,
υπερωριών, νυχτερινών κ.λ.π. όπως σε όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους -
επαναφορά των οικονομικών απωλειών στα επίπεδα του 2009 - μονιμοποίηση των πενταετών
και εποχικών συναδέλφων μας - καμία κατάργηση πυροσβεστικής υπηρεσίας ή κλιμακίου της
χώρας ). Η Ε.Α.Κ.Π. ζήτησε να τοποθετηθούν και να πάρουν θέση για τη συγκεκριμένη
πρόταση και όλες οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις ( Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ). Καμία θέση, καμία τοποθέτηση, αλλά και καμία πρόταση για
αγωνιστικές κινητοποιήσεις των πυροσβεστών, δεν υποβλήθηκε ούτε από τις άλλες
παρατάξεις.
Σε ότι αφορά τις μεγάλες πολιτικές ευθύνες που προκύπτουν για τις καταστροφικές πλημμύρες
της Αττικής και κυρίως για τα θύματα αυτών, από την ανυπαρξία της πρόληψης και την έλλειψη
αντιπλημμυρικών έργων και μέτρων, το προεδρείο και η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας
υπερασπίστηκαν τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, την Τοπική Διοίκηση και ιδιαίτερα την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέφυγαν να αναφερθούν:
στις διαχρονικές πολιτικές των κυβερνήσεων, που με την παντελή έλλειψη προληπτικών
παρεμβάσεων και τα μηδαμινά ποσά που διατέθηκαν για την πρόληψη, άφησαν απροστάτευτο το
λαό
στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχει στο πρόγραμμά της τη χρηματοδότηση της
αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας του λαών της, ενώ διαθέτει
πακτωλό χρημάτων για τις επενδύσεις που αυξάνουν τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών.
Αναφέρθηκαν μόνο στις ατομικές ευθύνες αυτών που μπαζώνουν τα ρέματα, λες και όλες αυτές
οι αυθαιρεσίες δεν καλύπτονται όλα αυτά τα χρόνια από αυτούς που κυβέρνησαν τον τόπο.


Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος .
Τηλ.: 6978520351 - 6934865812, Fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, e-mail: info@eakp.gr
Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Στις 20 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ).
Ένα ακόμα Διοικητικό Συμβούλιο όπου το προεδρείο της Ομοσπονδίας ( Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. -
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ), αρνήθηκε να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία η
πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για οργάνωση κινητοποιήσεων και πραγματοποίηση άμεσα
πανελλαδικής διαμαρτυρίας πυροσβεστών στη Βουλή και το Υπουργείο, με το πλαίσιο των
9 βασικών αιτημάτων ( αύξηση χρηματοδότησης του Π.Σ. - εφαρμογή απαιτούμενων μέτρων
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μας - ένταξη του επαγγέλματος στα Β.Α.Ε. -
κατάργηση των επιφυλακών που γίνονται για πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες - νέο Κανονισμό
Μεταθέσεων που δεν θα ξεσπιτώνει πυροσβέστες - πληρωμή οφειλόμενων ρεπό, εκτός έδρας,
υπερωριών, νυχτερινών κ.λ.π. όπως σε όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους -
επαναφορά των οικονομικών απωλειών στα επίπεδα του 2009 - μονιμοποίηση των πενταετών
και εποχικών συναδέλφων μας - καμία κατάργηση πυροσβεστικής υπηρεσίας ή κλιμακίου της
χώρας ). Η Ε.Α.Κ.Π. ζήτησε να τοποθετηθούν και να πάρουν θέση για τη συγκεκριμένη
πρόταση και όλες οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις ( Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ). Καμία θέση, καμία τοποθέτηση, αλλά και καμία πρόταση για
αγωνιστικές κινητοποιήσεις των πυροσβεστών, δεν υποβλήθηκε ούτε από τις άλλες
παρατάξεις.
Σε ότι αφορά τις μεγάλες πολιτικές ευθύνες που προκύπτουν για τις καταστροφικές πλημμύρες
της Αττικής και κυρίως για τα θύματα αυτών, από την ανυπαρξία της πρόληψης και την έλλειψη
αντιπλημμυρικών έργων και μέτρων, το προεδρείο και η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας
υπερασπίστηκαν τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, την Τοπική Διοίκηση και ιδιαίτερα την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέφυγαν να αναφερθούν:
στις διαχρονικές πολιτικές των κυβερνήσεων, που με την παντελή έλλειψη προληπτικών
παρεμβάσεων και τα μηδαμινά ποσά που διατέθηκαν για την πρόληψη, άφησαν απροστάτευτο το
λαό
στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχει στο πρόγραμμά της τη χρηματοδότηση της
αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας του λαών της, ενώ διαθέτει
πακτωλό χρημάτων για τις επενδύσεις που αυξάνουν τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών.
Αναφέρθηκαν μόνο στις ατομικές ευθύνες αυτών που μπαζώνουν τα ρέματα, λες και όλες αυτές
οι αυθαιρεσίες δεν καλύπτονται όλα αυτά τα χρόνια από αυτούς που κυβέρνησαν τον τόπο.
Το προεδρείο και η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας είναι άξιοι υπερασπιστές των πολιτικών που
καταστρέφουν συνεχώς το περιβάλλον και ευθύνονται για την απώλεια χιλιάδων ζωών και
περιουσιών του λαού, από πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές.
Καμία κουβέντα δεν είπαν, ούτε όταν η Ε.Α.Κ.Π. αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της
μονιμοποίησης των πενταετών και εποχικών συναδέλφων ( που δεν πληρούν τα κριτήρια για
μονιμοποίηση στο Π.Σ. ), στις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, για να καλύψουν ένα μέρος από
τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις της.
Για το θέμα των επιφυλακών, έπειτα από την ενημέρωση που έγινε από τον νομικό σύμβουλο
της Ομοσπονδίας, αποφασίστηκε από το προεδρείο με τη συναίνεση και της πλειοψηφίας του
Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να μην κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Η
θέση και η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. ήταν ότι ακόμα και στην περίπτωση που δεν υποβληθεί
μηνυτήρια αναφορά λόγω των επιφυλάξεων και των αμφιβολιών που εξέφρασε ο Νομικός
Σύμβουλος σχετικά με τη θετική έκβασή της, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθεί με έγγραφα
στοιχεία και ντοκουμέντα ο αρμόδιος εισαγγελέας. Τα στοιχεία που θα προσκομιστούν στην
εισαγγελία θα αναφέρουν τις αιτίες και τις επιπτώσεις των σωρηδόν επιφυλακών όπως, την
έλλειψη προσωπικού, τις αντίξοες συνθήκες εργασίας, τους συνεχείς κινδύνους για την
ασφάλεια των πυροσβεστών από την πολύωρη και ιδιαίτερα κουραστική εργασία, την
απλήρωτη υπερεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια και την εκμετάλλευση του ελεύθερου
χρόνου μας από όλες τις κυβερνήσεις. Ανάλογη πρόταση υποβλήθηκε και από την παράταξη
Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες, αλλά και οι δύο προτάσεις καταψηφίστηκαν.
Πέραν όμως των όποιων δικονομικών παρεμβάσεων, η ουσιαστική πρόταση που έχει
καταθέσει η Ε.Α.Κ.Π. από τον Σεπτέμβριο στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και σε όλα τα Δ.Σ.
των πρωτοβάθμιων ενώσεων, για την διεκδίκηση με αγωνιστικό τρόπο της οριστικής λύσης
στο χρόνιο ζήτημα της καταστρατήγησης του χρόνου εργασίας και της απλήρωτης
εργασίας, δεν στηρίζεται από το σύνολο των συνδικαλιστικών οργάνων του Π.Σ. Το τελικό
συμπέρασμα από την στάση των εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισμού στην
Ομοσπονδία και στις πρωτοβάθμιες ενώσεις είναι ότι, αφήνουν συνειδητά τους
πυροσβέστες απροστάτευτους στις κυβερνητικές επιδιώξεις για την διάλυση του σταθερού
χρόνου εργασίας.
Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. αρνήθηκε να καταγγείλει και να απαιτήσει την ανάκληση της
δικαστικής δίωξης που ασκείτε στον συνάδελφο συναγωνιστή Γιώργο Μελιόπουλο, όπως είχε
προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο συνάδελφος διώκεται γιατί
ως εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Βέροιας, συμμετείχε
στη διαμαρτυρία κατά των Νατοϊκών δυνάμεων στην Κοζάνη, για να σταματήσουν οι
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και η εμπλοκή της χώρας μας στους δολοφονικούς σχεδιασμούς σε
βάρος των λαών. Αυτή είναι η αλληλεγγύη που δείχνει το προεδρείο και η πλειοψηφία της
Ομοσπονδίας, προς τους συναδέλφους που διώκονται γιατί αγωνίζονται για την ειρήνη στην
περιοχή μας και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η στάση τους απέναντι σε συναδέλφους που
αγωνίζονται.
Η Ε.Α.Κ.Π. κατήγγειλε το προεδρείο της Ομοσπονδίας και για το γεγονός ότι πραγματοποίησε
συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και τον Αρχηγό του Π.Σ. στις 10-11-
2017, στην οποία συμμετείχαν μόνο μέλη του προεδρείου, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι
επικεφαλής των παρατάξεων και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
Για το θέμα της αναπροσαρμογής των οδοιπορικών εξόδων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις,
των μελών του Δ.Σ. που διαμένουν και υπηρετούν στην επαρχία: Το προεδρείο της Ομοσπονδίας
αρνήθηκε να θέσει σε ψηφοφορία την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. που διασφαλίζει την καλύτερη
διαχείριση των χρηματικών αποθεμάτων της Ομοσπονδίας (δηλαδή των χρημάτων των
πυροσβεστών), μειώνει τα έξοδα της Ομοσπονδίας και συμβάλλει στην εξοικονόμηση
σημαντικών ποσών στο ταμείο της ( αναλυτικά η πρότασή μας στην ανακοίνωση της 31
ης
- 10 -
2017, βλέπε στην ιστοσελίδα μας ).
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Σε ένα ακόμα Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας καταδεικνύεται ότι το δευτεροβάθμιο
συνδικαλιστικό μας όργανο, με ευθύνη του προεδρείου και της πλειοψηφίας του, δεν λειτουργεί υπέρ
των πυροσβεστών και δεν κάνει πράξη τον κύριο και βασικό σκοπό για τον οποίο
δημιουργήθηκε: να διεκδικεί με αγώνες τη λύση στα προβλήματά μας. Είναι συνυπεύθυνοι για
όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ( συνεχή επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, συνεχείς
μειώσεις στον μισθό και το εισόδημά μας, υποβάθμιση της υπηρεσίας μας και της πυρασφάλειας
της χώρας ). Αυτή είναι η κατάντια των συνδικαλιστικών μας οργάνων, της Ομοσπονδίας και
των πρωτοβάθμιων σωματείων, όταν κυριαρχούν συμβιβασμένες ηγεσίες και πλειοψηφίες.
Η Ε.Α.Κ.Π. συνεχίζει την προσπάθεια για την ανασύνταξη των συνδικαλιστικών οργάνων και την
αγωνιστική αφύπνιση των συναδέλφων, με τις συνεχόμενες παρεμβάσεις, τις περιοδείες που
πραγματοποιεί σε όλη τη χώρα και τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Σας καλούμε να
στηρίξετε και να συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθεια αυτή.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία