Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

AGRAFA NEWS Στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία ο Δήμαρχος Αγράφων


Στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία ο Δήμαρχος
Αγράφων
Το πρωί της Δευτέρας 28 Αυγούστου, στη Λαμία βρέθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων
προκειμένου να συμμετέχει στην 11
η
Συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Στερεάς Έλλάδας.
Τα κύρια θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν μεταξύ άλλων,
αφορούσαν στη διαμόρφωση πλαισίου για την καταγραφή των χρηματοδοτικών
αναγκών των Δήμων της Στερεάς Έλλάδας για την υλοποίηση έργων συντήρησης
αγροτικών και δασικών δρόμων, καθώς και στη συζήτηση ζητημάτων σχετικά με τη
διοργάνωση του Θεματικού Συνεδρίου: «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΈΙΑ, ΝΈΟΛΑΙΑ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.