Σάββατο 29 Ιουλίου 2017

AGRAFA NEWS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εχει δοθεί σε κυκλοφορία στη θέση «ΒΡΑΧΟΣ»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων από Καρπενήσι προς την Δημοτική Ενότητα
Φουρνάς σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 28 Ιουλίου 2017 έχει δοθεί σε κυκλοφορία στη θέση
«ΒΡΑΧΟΣ» μια λωρίδα κυκλοφορίας.
.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Αριστείδης Τασιός