Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

AGRAFA NEWS Νομαρχιακή Επιτροπή Ευρυτανίας Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ για το Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδος

Νομαρχιακή Επιτροπή Ευρυτανίας
Νομαρχιακή
Την Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017, στην Λαμία, θα γίνει το
2ο από τα 13 Αναπτυξιακά Συνέδρια στη χώρα με τη συνεργασία της
Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Πολλοί Υπουργοί θα πλαισιώνουν τις θεματικές συζητήσεις του
διημέρου, που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και την ανάκτηση της
εργασίας, στις οποίες θα συμμετέχουν κοινωνικοί φορείς, εργατικά κέντρα,
επιμελητήρια, επαγγελματικοί σύλλογοι, αγροτικοί συνεταιρισμοί,
επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας και απλοί πολίτες, που θα καταθέσουν
τις προτάσεις τους, ενώ οι εργασίες του θα κλείσουν με την πολιτική
ομιλία του Πρωθυπουργού σ. Αλέξη Τσίπρα.
Η πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία διαβούλευσης στη βάση της
κοινωνίας, αποτελεί τομή για την πολιτική πραγματικότητα της χώρας μας,
όχι μόνο γιατί τα 13 αναπτυξιακά συνέδρια, διασυνδεμένα μεταξύ τους θα
αποτελέσουν το εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, αλλά γιατί
αλλάζουν το συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης, στην κατεύθυνση
της αποκέντρωσης και της συμμετοχικής δημοκρατίας.
Μέσω της διαδικασίας αυτής θα διερευνηθεί η αναπτυξιακή προοπτική
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ η παρέμβαση του Πρωθυπουργού
για την Περιφέρειά μας θα σηματοδοτήσουν το ξεκίνημα μιας νέας
ελπιδοφόρας εποχής.
Το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο θα κινηθεί στην κατεύθυνση ενός νέου
αναπτυξιακού μοντέλου που θα πρέπει να στηριχθεί σε ένα νέο
επιχειρηματικό περιβάλλον επενδύσεων και εξωστρέφειας, με την τόνωση
της απασχόλησης, τη μείωση των δραματικών ποσοστών της ανεργίας,
των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Ο Συντονιστής
Δημήτρης Μαντέκας