Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

AGRAFA NEWS ΑΣΤΡΑΠΕΣ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ Απάντηση σε δημοσιεύματα περί χαμένων ευκαιριώνσε τοπική εφημερίδα


Απάντηση σε δημοσιεύματα περί χαμένων ευκαιριών
Με αφορμή τα όσα γράφτηκαν σε τοπική εφημερίδα την προηγούμενη εβδομάδα περί
χαμένων ευκαιριών και αποτυχιών για τη χρηματοδότηση του Καφαντάρειου Ιδρύματος της
Ανατολικής Φραγκίστας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε άπαντες, ότι η μη ένταξη του στο
ΕΣΠΑ, οφείλεται στο ότι το ίδρυμα δεν ήταν χαρακτηρισμένο με ΦΕΚ ως διατηρητέο
μνημείο και ως εκ τούτο δεν μπορούσε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
Υπάρχουν όμως κάποια εύλογα ερωτήματα που απορρέουν από τα όσα γράφτηκαν στο
συγκεκριμένο ρεπορτάζ όπως:
1. Από πότε η ένταξη και η χρηματοδότηση ενός έργου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
χρηματοδότησης, είτε λέγεται ΕΣΠΑ, είτε Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε
LEADER, είτε Τομεακά των Υπουργείων, είτε Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ή
του Δήμου αποτελεί αποτυχία;
2. Γιατί η ένταξη αυτού του συγκεκριμένου έργου στο πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων είναι αποτυχία και χαμένη ευκαιρία, όπως γράφτηκε και των
υπολοίπων δεκαέξι έργων που εντάσσονται στο ίδιο πρόγραμμα είναι επιτυχία;
3. Γιατί τόσο άγχος και προσπάθεια ώστε να μειώσουμε και να μηδενίσουμε την αξία
και τη σημασία ενός σημαντικού έργου για το Δήμο Αγράφων και τη συνεργασία
αυτού με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας;
Τέλος, θεωρούμε ότι η ενημέρωση θα πρέπει πάντα να είναι αντικειμενική και δίκαιη χωρίς
δόλο και σκοπιμότητες, καθώς και όσο πιο πλήρης και αξιόπιστη γίνεται προς κάθε
κατεύθυνση, μόνο έτσι προσφέρουμε όλοι τις υπηρεσίες μας στον τόπο, για τον οποίο
υποτίθεται ότι ενδιαφερόμαστε.