Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

AGRAFA NEWS Στον Δήμο Πύλης ο Δήμαρχος Αγράφων για την ορεινή ζώνη της Νότιας Πίνδου


Στον Δήμο Πύλης ο Δήμαρχος Αγράφων για την ορεινή ζώνη της
Νότιας Πίνδου
Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 στο Δημαρχείο Πύλης βρέθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος
Μπαμπαλής, προκειμένου να προσυπογράψει καταστατικό για την ίδρυση και τη
δημιουργία της Αστικής Εταιρίας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Δίκτυο Πίνδος».
Το «Δίκτυο Πίνδος» αποτελεί έναν φορέα ανάπτυξης πιλοτικού Προγράμματος με στόχο την
αναβάθμιση της Νότιας Πίνδου με την εφαρμογή πολιτικών για τους ορεινούς όγκους, στο
πλαίσιο διεκδίκησης & υλοποίησης δράσεων, που θα χρηματοδοτούνται από Εθνικούς &
Ευρωπαϊκούς πόρους.
Συμβαλλόμενοι στη νέα αστική εταιρεία Δίκτυο Πίνδος” είναι 11 ορεινοί Δήμοι, ήτοι:
Πύλης, Καλαμπάκας, Αγράφων, Μουζακίου, Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Αμφιλοχίας,
Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων, Βορείων Τζουμέρκων,
καθώς & οι 4 αναπτυξιακές:Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,
Αναπτυξιακή Τρικάλων-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, “Οργανισμός Ανάπτυξης
Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. ΟΤΑ & “ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ & ΣΙΑ Σταγών”, οι οποίες θα είναι μέτοχοι,
χωρίς να έχουν συμμετοχή στο Δ.Σ. το οποίο ορίστηκε σήμερα προσωρινά με Πρόεδρο τον
κ. Λαμ. Τσιβόλα (Δήμαρχος Αργιθέας), Αντιπρόεδρο τον κ. Μαρίνο Γαρνέλη (Δήμαρχος
Κεντρικών Τζουμέρκων), Γραμματέα τον κ. Θεόδ. Μπαμπαλή (Δήμαρχος Αγράφων), ενώ ο κ.
Κ. Μαράβας ορίστηκε ως εκτελεστικός σύμβουλος της Δίκτυο Πίνδος”