Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

AGRAFA NEWS Ο Δήμος Αγράφων μέλος στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε Ο.Τ
ΜΕΛΕΤΕΣ –ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Λαμία, 11/05/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα πλαίσια του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 CLLD/LEADER για την Π.Ε
Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας, πραγματοποιήθηκε στη Λαμία, την Τετάρτη 10/05/2017, στα
γραφεία της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α., κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Διευθυντή της
εταιρείας, κ. Λεωνίδα Ράπτη, η 1
η
Συνεδρίαση, όπου συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Διαχείρισης
Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER.
Η Ε.Δ.Π. αποτελεί το επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και την εφαρμογή του τοπικού
προγράμματος με αρμοδιότητες που εκχωρήθηκαν από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών
συμφερόντων.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της Ε.Δ.Π, Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος
Αποστολόπουλος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε, με ομόφωνη απόφαση των μελών, ο κ.
Ευάγγελος Κατσιφός, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και μέλος του Δ.Σ. της Φθιωτικής
Αναπτυξιακής Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε Ο.Τ
ΜΕΛΕΤΕΣ –ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η αναλυτική σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD LEADER έχει ως εξής:
Για την Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.ΕΚωνσταντίνος Αποστολόπουλος Πρόεδρος Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
2 Ευάγγελος Κατσιφός Αντιπρόεδρος Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας
3 Μιχαήλ Μαλάμος Μέλος Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς
4 Γρηγόριος Παπαθανάσης Μέλος Δήμος Αγράφων
5 Χρήστος Μπακάκος Μέλος
Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός
Στυλίδας
6 Οδυσσέας Γλουστιάνος Μέλος
Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός
Λοκρίδας «Η ΕΝΩΣΗ»
7 Ευάγγελος Παπαδημητρίου Μέλος Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαμίας
8 Σοφία Φλέγκα Μέλος Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ευρυτανίας
9 Κωνσταντίνος Μπαγινέτας Μέλος
Γεωπονικός Σύλλογος Φθιώτιδας -
Ευρυτανίας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε Ο.Τ
ΜΕΛΕΤΕΣ –ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η αναλυτική σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD LEADER έχει ως εξής:
Για την Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.
Γεώργιος Τσάμπρας
Πρόεδρος του Δ.Σ