Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

AGRAFA NEWS Κώστας Μπακογιάννης Υπερήφανοι που μπορούμε και παρουσιάζουμε ολοκληρωμένες τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Περιφέρειά μας.

 Η νέα μας ιστοσελίδα, η ψηφιακή υπογραφή, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, το διπλογραφικό σύστημα και πολλά άλλα. Αυτά παρουσιάσαμε σήμερα στην εκδήλωση του Ινστιτούτο για την Τοπική Διακυβέρνηση και τις Πολιτικές Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO). Είμαστε μπροστά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση γιατί πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια έναντι των πολιτών και γιατί όλοι εκείνοι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, πρέπει να εξυπηρετούνται χωρίς τον παραλογισμό της γραφειοκρατίας. Στον παρακάτω σύνδεσμο ολόκληρη η παρουσίαση που έκανα σήμερα.
http://www.pste.gov.gr/?page_id=31573