Πέμπτη 13 Απριλίου 2017

«Βρώμικη Προπαγάνδα και όχι βρώμικο νερό»στο Δήμο ΑγράφωνΗ Δημοτική Αρχή του Δήμου Αγράφων, όπως έχει αποδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας της, μιλάει με έργα και όχι με λόγια.
Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής, πρώτο μέλημα της ήταν
η αναβάθμιση ποιότητας ζωής των δημοτών. Κι αυτό αποδείχτηκε, μεταξύ άλλων, με τον
καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, την αποκομιδή απορριμμάτων και με τον καθαρισμό
και κλείδωμα των δεξαμενών, κ.α. Γιατί όπως έχει χιλιοειπωθεί από το Δήμαρχο Αγράφων κ.
Θεόδωρο Μπαμπαλή, τα αυτονόητα στο Δήμο Αγράφων ήταν ζητούμενα!
Από την πάγια προκαταβολή που δόθηκε εξ αρχής στους Προέδρους των 32 Τοπικών
Κοινοτήτων, έγινε ο καθαρισμός των δεξαμενών, το κλείδωμα τους με νέες κλειδαριές, ο
καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από χόρτα και ο καθαρισμός των υδραυλάκων. Οι ίδιες
διαδικασίες επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.
Ο Δήμος Αγράφων όμως θέλησε να πάει ένα βήμα ακόμα παραπέρα.
Στις 29 Μαρτίου 2017 κατά τη διάρκεια της 8ης/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής αποφασίστηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 3.472,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 25-
6117.011 για τον «Δειγματοληπτικό έλεγχο ποιότητας ύδατος στις ΔΕ του Δήμου Αγράφων».
Αμέσως ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία ο έλεγχος ποιότητας των υδάτων, ο οποίος ήδη
ολοκληρώθηκε και αναμένονται τα αποτελέσματα, βάση των οποίων θα γίνουν οι
απαιτούμενες ενέργειες, όπου χρειαστεί.
Σημειώνεται πως για πρώτη φορά στο Δήμο Αγράφων, αλλά και στους Καποδιστριακούς
δήμους που τον αποτελούν, γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος και βιοχημική ανάλυση των
νερών σε όλες τις κοινότητες και σε όλους ανεξαρτήτως τους συνοικισμούς, όπου υπάρχουν
υδραγωγεία.
Μετά τα όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν τις τελευταίες ημέρες, μας γεννιούνται τα εξής
ερώτηματα: γιατί τώρα που ο Δήμος Αγράφων ανέθεσε σε εταιρεία και πραγματοποιήθηκε
ο έλεγχος των υδάτων, που τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν γίνει καθαρισμοί των δεξαμενών
σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, - δεξαμενές που δεν είχαν καθαριστεί ποτέ έως τώρα
γίνεται «ντόρος» για δήθεν βρώμικο νερό στο Δήμο Αγράφων; Μήπως τελικά όλο αυτό είναι

μια «βρώμικη προπαγάνδα», όλων εκείνων που δεν μπορούν να δεχθούν πως ο Δήμος
Αγράφων πλέον λειτουργεί κανονικά; Πως η Δημοτική Αρχή κάνει όλα όσα εκείνοι δεν
μπόρεσαν ποτέ να κάνουν για τα Αγραφα και τους Αγραφιώτες;
Ας διερωτηθεί ο καθείς από εμάς και η απάντηση είναι μπροστά στα μάτια μας.
Καλή Ανάσταση σε όλους τους Αγραφιώτες!