Τρίτη 25 Απριλίου 2017

AGRAFA NEWS ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ ΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017


Συνεδριάζει στο Κερασοχώρι στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00  το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση Πρακτικών 2ης(28-02-2017) και 3ης(05-03-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Σταμούλης).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.    Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΟ "ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ"» (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Τσιάμης).
3.    Καταλληλόλητα έκτασης ή μη για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου (υφιστάμενο ποιμνιοστάσιο) ορισμένου χρόνου στη θέση «Δροσέλα» Τ.Κ. Επινιανών Δήμου Αγράφων (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Λεωνίδας Τελώνης).
4.    Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεσή του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φραγκίστας»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Τσιάμης).
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5.    Έγκριση ή μη 5ης(1η υποχρεωτική) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Τάκης).
6.    Έγκριση ή μη 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Τάκης).
7.    Επί αιτήσεων δημοτών για διαγραφή βεβαιωθέντων δημοτικών τελών(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Τάκης).
8.    Καθορισμός και έκδοση αδειών υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4264/2014(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Λεωνίδας Τελώνης).
9.    Έγκριση Προγράμματος Εκδηλώσεων του Δήμου Αγράφων για το μήνα Μάϊο – Διάθεση Ψήφιση πιστώσεων για την πραγματοποίησή τους(Εισηγήτρια: Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Βασιλική Φεγγούλη).
1. Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Κερασοβιτών «Το Καραούλι» για επιχορήγηση( Εισηγήτρια: Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Βασιλική Φεγγούλη).http://evrytanikovima.blogspot.gr