Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

AGRAFA NEWS ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ 16 ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ 16 ΘΕΜΑΤΑ

Συνεδριάζει στο Κερασοχώρι στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 , το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1.    Έγκριση Πρακτικών 1ης(30-01-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Σταμούλης).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.    Έγκριση ή μη πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενής στην ΤΚ Λημερίου Δήμου Αγράφων»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
3.    Έγκριση ή μη πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ» (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
4.    Έγκριση ή μη πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή έως θέση Γούσπες Παραβόλες ΤΚ Τοπολιάνων Δήμου Αγράφων» (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
5.    Έγκριση ή μη πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ» (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
6.    Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
7.    Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ραπτοπούλου» της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
8.    Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Σιβίστας Δήμου Αγράφων» Δήμου Αγράφων (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
9.    Έγκριση ή μη Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ» (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τάκης).
11. Έγκριση Υλοποίησης Προϋπολογισμού και Κατάστασης Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2016 Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τάκης).
12. Τροποποίηση της αριθμ. 14-283/14-12-2016(ΑΔΑ:Ω9ΜΝΩ6Α-2Η9) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γρηγόριος Παπαθανάσης).
13. Ανάκληση της αριθμ. 1-21/30-01-2017(ΑΔΑ:Ω7ΖΤΩ6Α-Α67) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τάκης).
14. Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 για το Δήμο Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τάκης).
15. Έγκριση Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας Δήμου Αγράφων και Δήμου Καρπενησίου για την Παροχή Διαχειριστικής Επάρκειας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου (Πράξης) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τάκης).
16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγράφων για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού έργων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Σταμούλης).http://evrytanikovima.blogspot.gr