Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

AGRAFA NEWS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους
δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής
αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στην
ηλεκτρονική σελίδα www . keaprogram . gr
Το κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα ολοκληρωμένο
προνοιακό επίδομα για νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας
φτώχιας. Ως νοικοκυριά εννοούνται ένα ή περισσότερα άτομα που
ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή σε
αυτό το πρόγραμμα υποβάλλονται οποτεδήποτε ένα νοικοκυριό
θεωρεί ότι πληροί τα κριτήρια ένταξης και η ημερομηνία των
αιτήσεων είναι ανοικτή για όλο το έτος.
Σημαντικές Διευκρινήσεις:
Δικαιούχος που αιτηθεί για το επίδομα οποιοδήποτε μήνα του
2017, θα του καταβληθεί το επίδομα κατά το τελευταίο
πενθήμερο του επόμενου μήνα και για έναν χρόνο.
Για το επίδομα αιτείται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ή εκείνος
του οποίου έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση, και
συμπεριλαμβάνει στην αίτησή του όλα τα μέλη που διαμένουν
υπό την ίδια στέγη. Έτσι γίνεται ηλεκτρονική αξιολόγηση
συνολικών εισοδηματικών κριτηρίων ανά στέγη και όχι ανά
πρόσωπο (εκτός αν το νοικοκυριό είναι μονοπρόσωπο).
Στην ηλεκτρονική σελίδα www . keaprogram . gr μπορείτε να
αιτηθείτε για το επίδομα με την εισαγωγή του ατομικού σας
κλειδάριθμου taxisnet. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε ή το
σύστημα δεν σας επιτρέπει να προχωρήσετε λόγω μεταβολής
προσωπικών ή οικονομικών σας δεδομένων από την τελευταία
φορολογική σας δήλωση, μπορείτε να απευθύνεστε στο
πλησιέστερο ΚΕΠ και σε ειδικές περιπτώσεις στο Δημαρχείο
Αγράφων στο Κερασοχώρι.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση :
1. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού)\
2. Ταυτότητες και φυσική παρουσία όλων των μελών του
νοικοκυριού
3. Αριθμός παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας
4. Αριθμό ΙΒΑΝ (από λογαριασμό τραπέζης στον οποίο να
φαίνεται πρώτος δικαιούχος ο/η αιτών/-ούσα)
5. Κάρτα ανεργίας (όπου υπάρχει)
6. Τελευταία φορολογική δήλωση εισοδήματος
7. Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς που συμμετέχουν στην
αίτηση
*Ωστόσο κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν επιπλέον
δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για να προβεί ο
Δήμος στην οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων προσωπικών ή
οικονομικών.
Για περεταίρω διευκρινήσεις σχετικά με τα εισοδηματικά
κριτήρια μπορείτε να απευθύνεστε στο πλησιέστερο ΚΕΠ του
Δήμου Αγράφων και στα τηλ του Δήμου: 2237351318 και
2237351320.