Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

AGRAFA NEWS Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, στον Ορχομενό, με θέματα για την Ευρυτανία :

Συνεδρίασε σήμερα 13/02/2017 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, στον Ορχομενό, με θέματα για την Ευρυτανία : 1) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αναβάθμιση-τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κέντρων εκπομπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκποπής της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο « DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στις θέσεις : 1. Δομνίστα του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας 2. Ποταμιά του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας 3. Φραγκίστα του Δήμου Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας Τα κέντρα αυτά εκπομπής είναι τρία από τα 156 πανελλαδικά που περιλαμβάνονται στο <χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποπής Τηλεοπτικού Σήματος> Η ηλεκτροδότηση των κέντρων θα γίνει μέσω του δικτύου της ΔΕΗ. Σε σχέση με την αποφυγή των όποιων δυσμενών επιπτώσεων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, έχουν εκπονηθεί από την εταιρεία < DIGEA >, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία α) Μελέτη Ραδιοεκπομπών και β) Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης Ηλεκτρομαγνητικού Υπόβαθρου, σύμφωνα με τις οποίες δεν προκύπτει θέμα υγείας των κατοίκων της γύρω περιοχής. Τα κέντρα εκπομπής δεν χρειάζεται να υποστηριχθούν από νέες υποδομές, διότι οι υφιστάμενες καλύπτουν πλήρως το σύνολο των εργασιών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία τους. Απαιτείται η εγκατάσταση να είναι περιφραγμένη, ώστε να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού εντός του χώρου, να διαθέτει συστήματα ασφαλείας και προειδοποιητική πινακίδα απαγόρευσης. Τα στερεά απόβλητα θα διατίθενται σε κατάλληλο προς τούτο αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία. Η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος πλησίον των εγκαταστάσεων, μπορεί να γίνει με την φύτευση δέντρων και χαμηλού πράσινου, σύμφωνα με το φυσικό χαρακτήρα και τα είδη της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται η οπτική αλλά και η λειτουργική διασύνδεση με το ευρύτερο περιβάλλον. Από την αναβάθμιση των υφιστάμενων ανωτέρω κέντρων εκπομπής της εταιρείας < DIGEA > υπάρχουν σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όπως : βελτιστοποίηση της χρήσης του σπάνιου εθνικού πόρου συχνοτήτων των UHF, με παράλληλη εξασφάλιση της συμπαγούς κάλυψης σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού, με τηλεοπτικό σήμα κορυφαίας ποιότητας ανεξαρτήτου σημείου λήψης, η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής λόγω μη ύπαρξης άλλων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας όπως ALPHA, ANT1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΙ, STAR, E καθώς και των περιφερειακών σταθμών, λόγω συνεργασίας, η ισότιμη πρόσβαση σε όλους στο αγαθό Δημόσιας Ωφέλειας της Τηλεόρασης. Επιπλέον η Επιτροπή έθεσε επιπλέον όρους όπως : Την εφαρμογή υλικών νέας τεχνολογίας με μειωμένη ή καθόλου παραγωγή επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.Ασφαλής περίφραξη του χώρου με χαλύβδινα βιομηχανικά κιγκλιδώματα ύψος 2 μέτρων ώστε οι εγκαταστάσεις να μην είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, ασφαλώς και το αυτονόητο αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας ελληνικής και ευρωπαϊκής. Υστερα από διαλογική συζήτηση αλλά και την επιμονή όλων των Μελών της Επιτροπής για την ευαισθητοποίηση όλων μας στην προστασία του περιβάλλοντος Ομόφωνα ψήφισε θετικά Επίσης για ενημέρωση του κοινού η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην προηγούμενη συνεδρίαση (23-01-2017) αποφάσισε ομόφωνα την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής μεταδόσεων στη θέση <ΚΟΙΚΟΤΟΣ> τον οικισμό Μάραθος του Δήμου Αγράφων Πρόκειται για Ασύρματο Κόμβο με εξαιρετικά περιορισμένες εκπομπές. Η υπό εξέταση δραστηριότητα βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 « ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ » Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Δεν προβλέπονται εργασίες για δημιουργία οδού πρόσβασης διότι είναι ήδη υφιστάμενος. Υγρά και στερεά απόβλητα δεν θα υπάρχουν. Οι εξαντλημένο συσσωρευτές μολύβδου και τα λοιπά απόβλητα ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα παραδίδονται σε δανειοδοτημένη επιχείρηση συλλογής αποβλήτων. Ο προτεινόμενος ασύρματο κόμβος δεν πρόκειται να προκαλέσει επιπτώσεις στο ιστορικό, πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής αλλά ούτε και στο ανθρωπογενές και στη δημόσια υγεία. Αντίθετα, η λειτουργία του συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση του ντόπιου πληθυσμού και των επισκεπτών. Το γεγονός επομένως αυτό αποτελεί μια θετική συνιστώσα προς την κατεύθυνση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της εν λόγω περιοχής. Καρπενήσι 13/02/2017 Με εκτίμηση Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης Περιφερειακός Σύμβουλος και Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης