Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017

AGRAFA NEWS ΕΩΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟΥ 6.1 ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Λαμία, 3 Ιανουαρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΕΩΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟΥ 6.1 ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με
ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρατείνεται η
καταληκτική ημερομηνία σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης
φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» μέχρι την
16
η
Ιανουαρίου 2017.
Αντίστοιχα, παρατείνεται μέχρι την 30
η
Ιανουαρίου 2017, η ημερομηνία προσκόμισης
του φυσικού φακέλου σε έντυπη μορφή, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης,