Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποτροφίες σε δύο (2) φοιτητές Ιατρικής από το «Ίδρυμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υποτροφίες σε δύο (2) φοιτητές Ιατρικής από το «Ίδρυμα
Υποτροφιών για την Εκπαίδευση Χριστίνας και Ιωάννη Ανάγνος»
Σας ενημερώνουμε ότι το «Ίδρυμα Υποτροφιών για την Εκπαίδευση
Χριστίνας και Ιωάννη Ανάγνος» (που έχει συσταθεί από Έλληνες της
διασποράς που έχουν διαπρέψει στις ΗΠΑ, της Χριστίνας και του Ιωάννη
Ανάγνου, ιατρού με καταγωγή από το χωριό Δυτική Φραγκίστα), έχων
σκοπό να ενισχύσει δι΄ υποτροφιών σπουδαστές των Ιατρικών Σχολών
στην Ελλάδα, θα απονείμει μέχρι τις 31/12/2016, ΔΥΟ (2) υποτροφίες, σε
ισάριθμους φοιτητές του 1
ου
έτους.
Οι άνω υποτροφίες θα απονεμηθούν πρωτίστως σε φοιτητές που
κατάγονται από το νομό Ευρυτανίας, άλλως από τους νομούς
Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος.
Προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης ταχυδρομικά στη διεύθυνση του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ΞΑΝΘΟΥ 5, Τ.Κ. 10673, ΑΘΗΝΑ ΜΕΧΡΙ 21/11/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον αριθμό
2103640143, από 12:00 – 15:00.