Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Εταίρος σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Εrasmus + ο Δήμος Αγράφων για δράσεις που αφορούν τη Νεολαία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ως εταίρος συμμετέχει ο Δήμος Αγράφων στο έργο «Trip 2 Tolerance” στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Youth το οποίο διαχειρίζεται το Ινστιτούτο
Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
Ο Δήμος Αγράφων θα δώσει τη δυνατότητα σε 4 νέους της περιοχής του για 7 ημέρες
να συμμετέχουν στην εκπαίδευση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Έρευνας &
Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στην Αθήνα και
στόχο έχει να εκπαιδεύσει 58 νέους από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τα
Σκόπια και το Βέλγιο στα θέματα της Δημοκρατίας και της διαπολιτισμικής
κατανόησης βασισμένη στη μη τυπική μάθηση. Οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν σε
προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό να καταλάβουν τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τέλος θα δημιουργήσουν ειδικά
animation σε υπολογιστές, προωθώντας τη δική τους οπτική για τα Ανθρώπινα
δικαιώματα και την πολυπολιτισμικότητα.
Η συμμετοχή των νέων του Δήμου σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες, δίνει τη
δυνατότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίες θα
χρησιμεύσουν στην επαγγελματική τους πορεία, αλλά και στην οπτική τους ως
Ευρωπαίοι πολίτες. Η διάσταση της πολυπολιτισμικότητας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αποτελεί θεμέλιο λίθο της Ευρώπης και κατάκτηση του ευρωπαϊκού
πολιτισμού μέσα στους αιώνες.
Στη συγκεκριμένη δράση η οποία θα υλοποιηθεί στην Αθήνα, θα συμμετέχουν οι
Δήμοι Αγράφων, Καρπάθου και Λέρου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις των συμμετεχόντων, καθώς και με τον τρόπο με
τον οποίο μπορούν να αιτηθούν, θα εκδοθούν σύντομα σε σχετική ανακοίνωση του
Δήμου Αγράφων