Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών απαιτείται Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης μέχρι 5 Οκτωβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός Ευρυτανίας Δήμος ΑγράφωνΣύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, εν αναμονή της προκήρυξης του προγράμματος νέων γεωργών 2016,
ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών, ότι
μπορούν να υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016 στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις ή στα κατά τόπους Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως τις
05.10.2016.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 20/04/2016 Προδημοσίευση που αφορά στο
Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, ο υποψήφιος νέος γεωργός για
να κριθεί επιλέξιμος δικαιούχος για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών πρέπει,
μεταξύ άλλων, να έχει υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) κατά το
έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 για το σύνολο
της γεωργικής εκμετάλλευσής του».