Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Την περασμένη εβδομάδα στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ – ΕΛΑΤΟΣ -ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»,Την περασμένη εβδομάδα  στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ – ΕΛΑΤΟΣ -ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 1.100.000,00 €. Το έργο αφορά την οδική σύνδεση των Αγράφων με τον όμορο Νομό της Καρδίτσας και περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών άρσης καταπτώσεων όπου απαιτείται, κατασκευή  δύο τεχνικών έργων - σωληνωτών οχετών εγκάρσιων μήκους 10,00μ. , κατασκευή κρασπεδόρειθρου μήκους 1.440,00μ., κατασκευή δύο στρώσεων βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ εκάστη και διάστρωση ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. για συνολικό μήκος 7.000,00μ.

Η Περιφερειακή Αρχή, πιστή στο πρόγραμμά της κάνει ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη του στόχου της ολοκλήρωσης του δρόμου των Αγράφων άροντας τα προβλήματα προσβασιμότητας τόσο στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της περιοχής όσο και στην προσβασιμότητα του Νομού από τον όμορο Νομό Καρδίτσας. Η άρση της απομόνωσης του Νομού από την πλευρά των Αγράφων επιλύει τα χρόνια προβλήματα προσβασιμότητας τόσο για τους κατοίκους όσο για τους επισκέπτες και δίνει νέα ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής με δημιουργία νέων τουριστικών διαδρομών αλλά και συγκοινωνιακών διευκολύνσεων για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, δίνει προτεραιότητα σε έργα υποδομής γι’ αυτό άλλωστε έχει ήδη εντάξει έργα ύψους 30.139.241,12 €, ενώ έχει αντίστοιχα χρηματοδοτήσει έργα ύψους 16.233.030,32 €. Έτσι όχι μόνο καταφέρνει να εντάσσει έργα για την περιοχή αλλά εξασφαλίζει τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις έτσι ώστε τόσο τα έργα αυτά αλλά και τα υπάρχοντα να προχωρούν με ομαλό ρυθμό.

Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες παρά το δύσκολο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση οικονομικό περιβάλλον στέκεται δίπλα στα προβλήματα κάθε πολίτη και πραγματοποιεί σημαντικά έργα για την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας ολοκληρώνοντας και βελτιώνοντας βασικές υποδομές.