Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016

Αναβολή δράσης μέτρησης οστικής μάζας εξαιτίας τεχνικού προβλήματος Στα ΑΓΡΑΦΑΣας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο
μηχάνημα μέτρησης οστικής μάζας που στάλθηκε από το Δίκτυο Υγιών
Πόλεων στο οποίο ο Δήμος μας είναι μέλος, η δράση που είχε
ανακοινωθεί σχετικά με τη διενέργεια της δωρεάν εξέτασης στο Δήμο
μας, αναβάλλεται προσωρινά. Σύντομα θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση που θα
περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα προκειμένου να εξυπηρετηθείτε ανά
Δημοτική Ενότητα.