Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016

Ημερίδα με θέμα: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 -θα πραγματοποιηθεί στην Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνας,


Ημερίδα με θέμα: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 -
Παρουσίαση του Μέτρου 19: CLLD/LEADER – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αγράφων
Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α, στα πλαίσια
υποβολής της πρότασης για την επιλογή στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 :
«Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ Τοπική
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του ΠΑΑ 2014-2020», σε
συνεργασία με τον Δήμο Αγράφων και την Περιφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας, θα οργανώσει Ημερίδα στο Δήμο Αγράφων με θέμα:
«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Παρουσίαση του
Μέτρου 19: CLLD/LEADER – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ».
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού της
περιοχής παρέμβασης και η διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής για
την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνας,
Δ.Ε. Φραγκίστας, την Τρίτη 16/08/2016, ώρα 19:00 μ.μ. στην
Κεντρική Πλατεία Παλαιοκατούνας.