Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτεί τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και στηρίζει τις οικογένειες με ανήλικα παιδιά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λαμία, 13 Ιουλίου 2016
H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτεί τη λειτουργία των παιδικών
σταθμών και στηρίζει τις οικογένειες με ανήλικα παιδιά
Το ποσό του 1.847.227 ευρώ θα διατεθεί για την στήριξη των οικογενειών με
παιδιά προσχολικής ηλικίας και παιδιών με αναπηρία, στο πλαίσιο προώθησης της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας.
Πρόκειται για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και αφορούν σε:
«Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2016-2017)», συνολικής
δημόσιας δαπάνης 1.810.961 ευρώ.
Η πράξη αφορά στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που
έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών,
νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2016 - 2017, σε δημόσιους και
ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς,
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς
Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
«Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2016-2017)», συνολικής δημόσιας δαπάνης
36.266 ευρώ.
Η πράξη αφορά στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που
έχουν την επιμέλεια ανηλίκων, καθώς και όποιο άλλο πρόσωπο είναι κηδεμόνας
παιδιού με αναπηρία), θέσης φροντίδας και φύλαξης βρεφών, νηπίων,
παιδιών για το σχολικό έτος 2016 - 2017, σε δημόσιους και ιδιωτικούς
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με
αναπηρία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία
(Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
«Είναι καθημερινή πρόκληση η εξασφάλιση χρημάτων για να μπορούμε να
δημιουργούμε ακόμη περισσότερες θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών στους
παιδικούς μας σταθμούς. Κάθε δομή που στηρίζει τις οικογένειες της Στερεάς
Ελλάδας είναι για εμάς ένα καταφύγιο ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης
και γι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε αγώνα να τις ενισχύουμε καθημερινά»
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας
Μπακογιάννης