Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Στη Χαλκίδα βρέθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων Θεόδωρος Μπαμπαλής για τη Διαχείριση των Απορριμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Στη Χαλκίδα βρέθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων Θεόδωρος Μπαμπαλής για τη
Διαχείριση των Απορριμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Στη Χαλκίδα βρέθηκε σήμερα Τρίτη 19 Ιουλίου, ο Δήμαρχος Αγράφων κ.
Θεόδωρος Μπαμπαλής, ο οποίος κλήθηκε να συμμετέχει στην κοινή συνεδρίαση των
25 Δημάρχων Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να υπάρξει οριστική και βιώσιμη λύση
στη Διαχείριση των Απορριμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Κατά τη
συνεδρίαση συζητήθηκε η πρόταση δημιουργίας δύο (2) ΦΟΔΣΑ, πρόταση η οποία
βρήκε σύμφωνους τους δημάρχους.