Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

Στον Εισαγγελέα ο Δήμαρχος Αγράφων για τα Προβλήματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στο Δήμο Αγράφων


Στον Εισαγγελέα Ευρυτανίας βρέθηκε προ ημερών ο Δήμαρχος Αγράφων
κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής προκειμένου να καταθέσει φάκελο με
επισυναπτόμενες όλες τις έγγραφες ενέργειές του, τις οχλήσεις αλλά και
το ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο
Υγείας, την 5
η
ΥΠΕ και τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, σύμφωνα
κάθε φορά με τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις ελλείψεις που
προέκυπταν σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, των
Περιφερειακών Ιατρείων, του Ασθενοφόρου αλλά και πολλών άλλων
ζητημάτων που συνέβαλλαν στην μεγέθυνση των ελλείψεων, στην αύξηση
της ανασφάλειας και στη δραματική μείωση του βιοτικού επιπέδου των
πολιτών των Αγράφων.
Ο Δήμαρχος Αγράφων με αίσθημα ευθύνης και αγανάκτησης, εξέθεσε τη
σοβαρότητα και κρισιμότητα της κατάστασης στις ελλειπείς Υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή του Δήμου Αγράφων,
προσκόμισε στον Εισαγγελέα τον φάκελο με δώδεκα (12) στον αριθμό
σχετικά προαναφερόμενα έγγραφα, προκειμένου η κατάσταση να
διερευνηθεί με τα νόμιμα μέσα.