Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Εφαρμογή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής στο πρόγραμμα ελέγχου του μελιταίου πυρετού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Εφαρμογή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής στο πρόγραμμα ελέγχου
του μελιταίου πυρετού
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της, ότι τίθεται σε πλήρη
εφαρμογή ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής, όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος
ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων (μελιταίος πυρετός).
Ως εκ τούτου, καλούνται οι ιδιώτες κτηνίατροι που έχουν εγκριθεί και συμπεριλαμβάνονται στον
κατάλογο με τους εγκεκριμένους κτηνιάτρους εκτροφής που έχει αναρτηθεί στο site του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr), να προσκομίσουν στα
Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του
προγράμματος του μελιταίου πυρετού μέχρι τέλους του 2016.
Στη συνέχεια, θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση έργου με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, βάση της οποίας θα αποζημιώνονται από κονδύλια του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τονίζεται ότι οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του κτηνιάτρου
εκτροφής για την εφαρμογή του προγράμματος και δεν θα προκύπτει πλέον κόστος για αυτούς.
Ως εκ τούτου, όσοι από τους κτηνοτρόφους δεν το έχουν ήδη πράξει, θα πρέπει να δηλώσουν
άμεσα στο Τμήμα Κτηνιατρικής και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους τον
κτηνίατρο εκτροφής επιλογής τους για το έργο της εφαρμογής του προγράμματος του μελιταίου
πυρετού των αιγοπροβάτων.
Όσοι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη υπογράψει σχετική έναρξη συνεργασίας δεν απαιτείται να το πράξουν
εκ νέου.
Επίσης, όσοι επιθυμούν να σταματήσουν τη συνεργασία με έναν κτηνίατρο εκτροφής και να
υπογράψουν συνεργασία με άλλον, θα πρέπει να το δηλώσουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής και τα
Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους.
Πρέπει τέλος, να τονιστεί η υποχρέωση των παραγωγών για την εφαρμογή του προγράμματος
και η σύνδεσή του με την παράδοση γάλακτος και τις οικονομικές ενισχύσεις.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Κων/νος Αποστολόπουλο