Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Διαβίβαση στο Δήμο Αγράφων, της απάντησης του ΚΤΕΛ Ευρυτανίας, για την λειτουργία δρομολογίου από Δυτική Ευρυτανία προς Αγρίνιο

Διαβίβαση στο Δήμο Αγράφων, της απάντησης του ΚΤΕΛ Ευρυτανίας, για την λειτουργία δρομολογίου από Δυτική Ευρυτανία προς Αγρίνιο
Κύριε Δήμαρχε,
Σας διαβιβάζουμε απαντητική επιστολή του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ευρυτανίας, σχετικά με το αίτημα της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών για λειτουργία δρομολογίου μια φορά την εβδομάδα από τη Δυτική Ευρυτανία προς Αγρίνιο με επιστροφή την ίδια μέρα.
Στην απαντητική του επιστολή το ΚΤΕΛ, μας προτείνει να μεταφέρουμε το αίτημα στο Δήμο Αγράφων και συγχρόνως μας ενημερώνει ότι εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον και καλύπτονται τα λειτουργικά κόστη, μπορεί άμεσα να καταρτίσει συνοπτική μελέτη βιοσιμότητας και κόστους του δρομολογίου. Κατόπιν μετά από διάλογο με τον Δήμο, μπορεί να προχωρήσει στη σύναψη συμφωνίας.