Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Βγήκαν τα αποτελέσματα των μαστογραφιών στο Δήμο Αγράφων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318
Κερασοχώρι, 24 Μαΐου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βγήκαν τα αποτελέσματα των μαστογραφιών στο Δήμο Αγράφων
Παρακαλούνται οι κυρίες που πραγματοποίησαν Δωρεάν Μαστογραφίες, να
παραλάβουν από το Δημαρχείο Αγράφων στο Κερασοχώρι, τα αποτελέσματα των
μαστογραφιών τους από τη δράση του Δήμου Αγράφων και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος, για Δωρεάν Μαστογραφίες που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία στις 20 & 21 Μαρτίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες στο 2237351318