Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ Στη περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βρήκαν τρόπο καταβολής των οικονομικών κινήτρων για τον διορισμό 60 επικουρικών ιατρών .Στα Αγραφα γιατι?

ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ Στη περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βρήκαν τρόπο καταβολής των οικονομικών κινήτρων για τον διορισμό 60 επικουρικών ιατρών και έχουν προχωρήσει ήδη στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών (διατροφή, ενοίκιο, κλπ) για την καταβολή.

Απόφαση περιφερειακού Συμβουλίου 2-3-2015 ( 23/2015)
Και απόφαση οικονομικής επιτροπής 10-3-2016 (θέμα 17 )
ΑΔΑ 7ΨΧΝ7ΛΞ-7ΤΩ , ΑΔΑ ΨΜΑΥ7ΛΞ-Σ4Ε και ΑΔΑ 7ΠΑΔ17ΛΞ-ΕΡΟ