Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

«Πρόσκληση στην 10 η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι: 05-05-2016
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 3019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση :Κερασοχώρι ΠΡΟΣ:
Ταχ. Κώδικας :36071 1.Τελώνη Λεωνίδα(Αντιπρόεδρο)
2. Κίτσιο Γεώργιο(τακτικό μέλος)
Τηλέφωνο :22373-51312 3. Μάκκα Κων/νο (τακτικό μέλος)
Fax :22373-51313 4.Μάκκα Απόστολο(τακτικό μέλος)
5. Κατσιάδα Θεόδωρο (τακτικό μέλος)
6. Τσιάμη Θεόδωρο(τακτικό μέλος)
(Με την παράκληση όσοι από τους
τακτικούς δεν θα παραβρεθούν στην
συνεδρίαση να ενημερώσουν το
αναπληρωματικό μέλος τους)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 10
η
Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 να
παραβρεθείτε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις εννιά (09) Μάϊου
2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα:
1. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας στην ΤΚ Ανατολικής Φραγκίστας.
2. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας στην ΤΚ Βαλαώρας.
3. Εξουσιοδότηση για αποδοχή δωρεάς (Ζαφειρόπουλος).
4. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μειοδότη και έγκριση πρακτικού δημοπρασίας
του έργου "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ".
5. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μειοδότη και έγκριση πρακτικού δημοπρασίας
του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Τ.Κ. ΤΡΟΒΑΤΟΥ".
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού (2.708,59 €) & ορισμός υπόλογου για επεκτάσεις Δημοτικού
Φωτισμού.
7. Απαλλαγή υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
8. Έλεγχος υλοποίησης Προϋπολογισμού και κατάσταση Εσόδων – Εξόδων του Δήμου
Αγράφων Α΄ τριμήνου 2016.
9. Ανάθεση σε δικηγόρο για γνωμοδότηση ενεργειών του δήμου σχετικά με τη μίσθωση
δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Βίνιανης.
10. Ψήφιση πιστώσεων.
Κοινοποίηση : Ο Πρόεδρος
1. ΜΑΝΤΖΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ
2. ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΦΟΥΚΑ ΕΔΕ
3. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΠ/ΧΝΗΣ Θεόδωρος Μπαμπαλής