Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Σας προσκαλούμε στην 5 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι: 21-04-2016
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2842
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ.Δ/νση :Κερασοχώρι ΠΡΟΣ
Ταχ. Κώδικας :36071 1. Δήμαρχο Αγράφων
Πληροφορίες :Μαρία Συγκελοπούλου κ. Θεόδωρο Μπαμπαλή
Τηλέφωνο :22373-51312 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
Fax :22373-51313 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
3. Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας
Σας προσκαλούμε στην 5
η
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Έγκριση 1
ου
ΑΠΕ –Τακτοποιητικού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΡΑΘΟΥ»(Εισηγητής: Ο
Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Έγκριση 3
ης
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος
Κων/νος Τάκης).
3. Έγκριση πρόσληψη προσωπικού με ηνες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της
πολιτικής πυροπροστασίας του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
4. Έγκριση μετακίνησης και εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχων στην Διημερίδα
μεταξύ ΚΕΔΕ και Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 14-15 Απριλίου 2016(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Τόλης
Γεώργιος).
5. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης για παράθεση γεύματος προς τιμήν του νέου Μητροπολίτη
Ευρυτανίας κ.κ. Γεωργίου(Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Μπαμπαλής).
6. Επιχορήγηση της «ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» για την έκδοση Πρακτικών του Ιστορικού Ερευνητή
και Συγγραφέα κ. Ιωάννη Αναργύρου Μαυρομύτη καθώς και Ποιητικής Συλλογής του Κερασοβίτη
ποιητή Ιωάννη Μήτσιου(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
7. Πρόσβαση του Δήμου Αγράφων στη Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας
με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EYROBANK ERGASIAS A.E.»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος
Τάκης).
8. Έγκριση Προγράμματος Θερινών Εκδηλώσεων 2016(Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Βασιλική
Φεγγούλη).
9. Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στο Γυμνάσιο Κερασοχωρίου(Εισηγήτρια: Η
Αντιδήμαρχος Φεγγούλη Βασιλική).
10. Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στα Δημοτικά Σχολεία Δυτ. Φραγκίστας και
Παλαιοκατούνας(Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Φεγγούλη Βασιλική).
11. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για το γραφείο ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στο Δήμο
μας(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
12. Ορισμός μελών του Δήμου Αγράφων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος
(Ε.Δ.Π.)LEADER)(Eισηγητής: Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Μπαμπαλής).
13. Αριθμός αδειών και θέσεων άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου στο Δήμο Αγράφων(Εισηγητής:
Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Κατσιάδας).
14. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος
Θεόδωρος Κατσιάδας).
15. Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού(Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Μπαμπαλής).
16. Ανανέωση αδείας Στάσιμου Εμπορίου(Καντίνα) στο όνομα της κ. Ελένης Λαθύρη(Εισηγητής: Ο
Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Κατσιάδας).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Εσωτερική Διανομή: Τόλης Γεώργιος
1. Φάκελος Δημοτικού Συμβουλίου