Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι έχουν αναρτηθεί τα οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης 2015 των παραγωγών. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝΚερασοχώρι, 22 Απριλίου 2016


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι έχουν αναρτηθεί  τα οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης 2015 των   παραγωγών.  Κάθε παραγωγός μπορεί να ενημερώνεται μέσω διαδικτύου  καταχωρώντας στη σχετική φόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ  τα στοιχεία : ΑΦΜ,  ΑΜΚΑ ή τα τέσσερα τελευταία ψηφία της Αστυνομικής ταυτότητας που δηλώθηκε στην Ενιαία Δήλωση εκμετάλλευσης 2015.

Για τη λήψη των οριστικών δικαιωμάτων ακολουθείτε τη διαδρομή http://www.opekepe.gr

http://www.opekepe.gr/images/arrow.png

  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Φυσικά Πρόσωπα
    • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(ΑΜΚΑ) ή
    • Τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία της Αστυνομικής Ταυτότητας που έχετε δηλώσει στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 2015
  • Νομικά Πρόσωπα
    • Τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του Τραπεζικού Λογαριασμού(ΙΒΑΝ) που έχετε δηλώσει στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 2015 και κάνετε λήψη .