Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Παρουσία Δημάρχου Αγράφων και Αντιδημάρχων, ο ετήσιος χορός της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων (ΟΕΣ)

Κερασοχώρι, 22 Μαρτίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσία Δημάρχου Αγράφων και Αντιδημάρχων, ο
ετήσιος χορός της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων
(ΟΕΣ)
Στην Αθήνα μετέβη ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος
Μπαμπαλής προκειμένου μεταξύ άλλων, να παραστεί στον ετήσιο
χορό της ΟΕΣ.
Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Δήμαρχος Αγράφων και οι
αντιδήμαρχοι κ. Θεόδωρος Κατσιάδας και κ. Θεόδωρος Τσιάμης,
έδωσαν το παρόν σε γνωστό κέντρο όπου έλαβε τόπο η εκδήλωση,
χαιρετίζοντας τους Ευρυτάνων που παραβρέθηκαν