Τρίτη 1 Μαρτίου 2016

Σε συνεχείς συνεδριάσεις στη Λαμία ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής
Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου μετέβη ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής
στη Λαμία, ώστε να παραστεί:
α) Στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
β) Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος (για το θέμα που αφορούσε στο Υδροηλεκτρικό Μοναστηρακίου – η
Απόφαση που πάρθηκε ήταν σύμφωνη με την Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγράφων και ήταν αρνητική για την επέκταση του υδροηλεκτρικού
έργου)
γ) Στην Ενιαία Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις
προτάσεις (μελέτες) του Δήμου στο ΠΕΠ