Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Νομός Ευρυτανίας Δήμος Αγράφων Επιχειρηματίες και Φορείς καλούνται σε δημόσια διαβούλευση για την δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318
Email: info@agrafa.gr
Κερασοχώρι, 4 Φεβρουαρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επιχειρηματίες και Φορείς καλούνται σε δημόσια διαβούλευση για
την δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
Ο Δήμος Αγράφων ύστερα από Πρόσκληση που δέχθηκε από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προσκαλεί όλους τους επιχειρηματίες και
φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του, να συμμετέχουν στη
δημόσια διαβούλευση για το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο,
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, ώρα 10:30 στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (Νικολάου Τσαμπούλα 8,
Καρπενήσι), σε ανοικτό δημόσιο διάλογο.
Η δημόσια διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί με σκοπό τη δημιουργία του
Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα της
Ευρυτανίας, όπου θα συζητηθούν οι προτεραιότητες , οι υπηρεσίες και οι
βασικές κατευθύνσεις λειτουργίας του Κέντρου.
Στόχος είναι η καταγραφή των προτάσεων για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
Περιφέρεια μας, καθώς και να αναζητηθούν πιθανές συνέργειες για την
εξωστρέφεια και παραγωγικότητα αυτών.
Η διαβούλευση αυτή αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τους
επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι καλούνται να συμμετέχουν στο
νέο στοίχημα ανάπτυξης που θέτει η Περιφέρεια Ευρυτανίας.