Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Μελέτες υποβάλλει ο Δήμος Αγράφων για επιχορήγηση έργων μέσω ΕΣΠΑΒ) ΣΠΗΛΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ – ΦΟΥΡΚΑ (ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ - 400 ΜΕΤΡΑ)

Τέτοιου είδους μελέτες κρίνονται απαραίτητες για το Δήμο Αγράφων ώστε να υλοποιούνται σημαντικά έργα ανάδειξης τόσο της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και του φυσικού τοπίου, και υποβάλλονται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων που συνεδρίασε στις 19-02-2016.
Θα υποβληθούν και άλλες μελέτες πάντα σύμφωνα και αναλόγως των Προσκλήσεων που θα εκδίδονται, τόσο από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕΠ), όσο και από τα τομεακά Προγράμματα των Υπουργείων αλλά και ενόψει του νέου Προγράμματος LEADER που αναμένεται