Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

Εποικοδομητική η Συνάντηση Δημάρχου Αγράφων με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318
Email: info@agrafa.gr
Κερασοχώρι, 12 Φεβρουαρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εποικοδομητική η Συνάντηση Δημάρχου Αγράφων με τους
Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
Στο Κερασοχώρι το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου,
είχε συγκαλέσει σε συγκέντρωση τους Προέδρους και Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΚ), ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος
Μπαμπαλής.
Στην εποικοδομητική αυτή συνάντηση έγινε μεταξύ άλλων,
καταγραφή και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων με βάση τις
ανάγκες και τα προβλήματα των ΤΚ τόσο σε επίπεδο Πολιτικής
Προστασίας όσο και σε επίπεδο Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ
συζητήθηκαν και θέματα λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων και
του Δήμου Αγράφων γενικότερα.