Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016

Περί κατάργησης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)του Δήμου ΑγράφωνΚερασοχώρι, 02 Φεβρουαρίου 2016

Εξαιτίας της παραπληροφόρησης που υπάρχει σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) περί κατάργησης των  ΝΠΔΔ, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες ότι η σχετική απόφαση δεν συνεπάγεται το κλείσιμο των Νομικών Προσώπων, παρά μόνο τη μεταφορά της διαχείρισής τους στο Δήμο.
Το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής ως προς τον πολιτισμό έχει εκφραστεί με α) την διοργάνωση εκδηλώσεων το έτος 2015 στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της Βίνιανης και στο Πνευματικό Κέντρο «Γεώργιος Καφαντάρης»
(κάτι που η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παραμελούσε)
β) την κατάθεση μελέτης ύψους 465.000,00 ευρώ για το Πνευματικό Κέντρο «Γεώργιος Καφαντάρης», τόσο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (30/11/2015), όσο και εκ νέου υποβολή στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ (η κατάθεση θα γίνει με την απόφαση του ΔΣ Αγράφων σε επόμενη συνεδρίαση)
γ) τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2016, όπου ο Δήμος θα ζητήσει την κάλυψη θέσης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του, ειδικότητας ΠΕ Ιστορίας – Αρχαιολογίας για την αξιοποίηση και καλύτερη λειτουργία όλων των Μουσείων του Δήμου Αγράφων και του Πνευματικού Κέντρου «Γεώργιος Καφαντάρης».