Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΑΡΑΚΑΤΑΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ 4/5/6 ΜΑΡΤΙΟΥ