Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Δέκα (10) θέσεις Μόνιμου Προσωπικού ζητά ο Δήμος Αγράφων



Κερασοχώρι, 23 Φεβρουαρίου  2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Δέκα (10) θέσεις Μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και κατηγορίας ΤΕ ζητά ο Δήμος Αγράφων, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) την 19-02-2016.
 Με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν στη στελέχωση των Υπηρεσιών του με εξειδικευμένο προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, και με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (αριθμ. 4/Οικ 2395/26-01-2016) για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού για το έτος 2016,  ελήφθη απόφαση με την εξής σειρά προτεραιότητας:


1.      Μία (1) θέση, Οικονομικού Λογιστικού , κατηγορίας ΠΕ, για τη στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας
2.      Μία (1) θέση, Διοικητικού, κατηγορίας ΠΕ, για τη στελέχωση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
3.      Μία (1) θέση, Ιστορίας – Αρχαιολογίας κατηγορίας ΠΕ, για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας – Δημόσιας Υγείας – Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου
4.      Μία (1) θέση, Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατηγορίας ΤΕ για τη στελέχωση της Διοικητικής Υπηρεσίας
5.      Μία  (1) θέση, Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, κατηγορίας ΤΕ, για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας – Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας
6.      Μία (1) θέση, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού για τη στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας
7.      Μία (1) θέση Πολιτικών Μηχανικών, κατηγορίας ΤΕ, για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας – Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας
8.      Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής για τη στελέχωση της Διοικητικής Υπηρεσίας
9.      Μία (1) θέση Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ, για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας – πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας
10.  Μία (1) θέση Κτηνιατρικής, κατηγορίας ΠΕ για τη στελέχωση του Τμήματος Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης