Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

Στον υπουργό περιβάλλοντος το σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον Ασωπό
Το σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την εξυγίανση του Ασωπού
συζήτησαν σήμερα, κατά την διάρκεια της συνάντησής τους, ο Περιφερειάρχης
Κώστας Μπακογιάννης και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης
Τσιρώνης.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, τέθηκε το θέμα συμβολής του υπουργείου στην
υλοποίηση της πρότασης της Περιφέρειας μέσω ευρωπαϊκών πόρων αλλά και η
συντονισμένη συνεργασία για την πρόοδο των διαδικασιών ώστε να επιτευχθούν οι
στόχοι που τέθηκαν τόσο από την Περιφέρεια όσο και από τους φορείς κατά τη
διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.
Τόσο ο υπουργός, κ. Τσιρώνης, όσο και ο κ. Μπακογιάννης συμφώνησαν στην
συνεχή επαφή και αλληλοενημέρωση Περιφέρειας και Υπουργείου ώστε να
αντληθούν οι πόροι εκείνοι που θα επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί μία από τις πιο
σημαντικές παρεμβάσεις για την Περιφέρεια και ολόκληρη την Ελλάδα.